Rosenthal (VVD) en Wallage (PvdA) informateurs

maandag 5 juli 2010

De koningin heeft prof. Uri Rosenthal i en prof. Jacques Wallage i benoemd tot informateurs. Aan hen is gevraagd om, gelet op het eindverslag van de informateur en de daarin vervatte conclusies, een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van spoedige totstandkoming van een kabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks ('Paars-plus').

Informateur Tjeenk Willink i had eerder vanochtend zijn eindverslag aangeboden aan de koningin. Daarin geeft hij aan dat VVD i, PvdA i, D66 i en GroenLinks i de onderhandelingen over een paars-pluskabinet willen beginnen.

VVD-leider Mark Rutte i, die aanvankelijk sceptisch was over zo'n kabinet, gaf zaterdag al na een verkennend gesprek aan, dat met de onderhandelingen kan worden begonnen.

bron: ANP