Ministerraad voor oprichting nationaal instituut voor de rechten van de mens

vrijdag 20 augustus 2010

De ministerraad i heeft ingestemd met een voorstel van minister Hirsch Ballin i om een College voor de rechten van de mens op te richten. Dit instituut zal worden gecombineerd met de al bestaande Commissie gelijke behandeling.

Nederland geeft daarmee uitvoering aan het streven in internationaal verband om in elk land een onafhankelijk instituut voor de rechten van de mens op te richten.

Doel van het instituut is de rechten van de mens, waaronder het recht op gelijke behandeling, in Nederland te beschermen en de naleving daarvan te bevorderen. Dat kan door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen, door aanbevelingen te doen en door voorlichting te geven.

bron: nieuwsbericht ministerraad