Herstructurering Raad van State vandaag in werking getreden

woensdag 1 september 2010

Vanaf vandaag is de Raad van State anders georganiseerd dan voorheen. De Raad van State kent nu drie onderdelen: de Raad, de Afdeling Advisering en de Afdeling Bestuursrechtspraak. Daarnaast zijn er drie ambten: leden, staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst.

Dit is het gevolg van de Wet herstructurering Raad van State, die op 4 mei 2010 tot stand kwam. De wet zorgt ervoor dat de twee hoofdfuncties van de Raad van State, wetgevingsadvisering en bestuursrechtspraak, organisatorisch scherper worden onderscheiden. De uit tien leden en de vicepresident bestaande Raad heeft een beperkte taak. Zij stelt onder meer de aanbevelingen op voor de benoeming van nieuwe leden en staatsraden.

Er was eerder kritiek op het feit dat staatsraden zowel bij advisering als bij rechtspraak over hetzelfde onderwerp betrokken konden zijn. Het combineren van advisering en rechtspreken door leden van de Raad wordt nu beperkt en aan striktere regels gebonden.

In de taken en bevoegdheden van de Raad van State zijn vrijwel geen wijzigingen aangebracht.

bron: website Raad van State