Minister: online publicatie NSB-kranten niet strafbaar

woensdag 1 september 2010

Een online openbaarmaking van discriminerende historische stukken is niet strafbaar, mits deze openbaarmaking omgeven is met de nodige zorgvuldigheidswaarborgen. Dit antwoordt minister Hirsch Ballin i op Tweede Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat de Koninklijke Bilbliotheek van plan is edities van onder meer NSB-publicaties op internet te plaatsen. 

Hirsch Ballin stelt, na consultatie van het Openbaar Ministerie i, dat de openbaarmaking via internet alleen maar ten behoeve van zakelijke berichtgeving plaatsvindt. Een dergelijke openbaarmaking zou op grond van artikel 137e van het wetboek van Strafrecht niet strafbaar zijn. Deze uitzondering is door de wetgever ingevoegd om voorlichting over discriminerende teksten mogelijk te maken. De minister benadrukt overigens dat in een concreet geval de rechter over strafbaarstelling zal moeten oordelen.

Volgens de minister is wel vereist dat een dergelijke openbaarmaking met de nodige waarborgen vergezeld gaat. Daarbij valt te denken aan voorafgaande waarschuwingen over de aard van de teksten en voor het mogelijke strafbare karakter van verspreiding van de teksten. Voor zover technisch mogelijk, zou ook het downloaden van de teksten onmogelijk gemaakt moeten worden.

bron: ministerie van Justitie via Rijksoverheid.nl

Verwant nieuws