Hongaars voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2011

Logo Hongaars voorzitterschap: eu 2011.hu

Van 1 januari tot en met 30 juni 2011 vervulde Hongarije het voorzitterschap i van de Raad van de Europese Unie i. Hongarije nam het stokje over van België i. Tijdens het voorzitterschap werkte Hongarije nauw samen in een trojka i met België en Spanje, die Hongarije vooraf gingen.

Polen i nam op 1 juli 2011 het voorzitterschap over.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Prioriteiten Hongaars voorzitterschap

Hongarije werd voorzitter op het moment dat het economisch herstel nog niet overal in Europa is ingezet. Hiernaast blijkt dat er drastische maatregelen genomen moeten worden om de crisis verder te bestrijden. De stabilisering van de economie is dan ook een van de hoofddoelen van het Hongaars voorzitterschap. Hiernaast zijn de onderhandelingen met kandidaat-lidstaten, de energievoorziening en de integratie van Roma prioriteiten van het Hongaars voorzitterschap.

Uitvoering van de 2020- & Donau-strategie

Het Hongaars voorzitterschap richtte zich vooral op de uitvoering van de 2020-strategie i, vastgesteld onder Spaans voorzitterschap i, waarbij de nadruk kwam te liggen op het midden- en kleinbedrijf, gezinsbeleid en de bestrijding van armoede onder kinderen. Ook de Europese Donau-strategie zou verder ontwikkeld worden.

Gemeenschappelijke energiebeleid

De organisatie van een buitengewone Raad in februari 2011 in het kader van het gemeenschappelijk Europees energiebeleid. Daar moesten de kaders worden uitgezet voor een nieuwe strategie.

Burger, veiligheid en grenzen

Een 'burgervriendelijke Europese Unie', waarbij de nadruk lag op het verder implementeren van het Stockholm-programma, de uitbreiding van het Schengengebied met Roemenië en Bulgarije en het beschermen van culturele diversiteit.

Meerjarenbegroting

Voor aanvang verwachtte het Hongaars Voorzitterschap een fikse discussie over de meerjarenbegroting 2014-2020 i. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Janos Martonyi noemde het onwenselijk dat rijkere en armere EU-lidstaten i hierin twee kampen leken te vormen. Binnen de context van het nieuwe financiële kader speelde het debat rond de toekomst van het regionale beleid een belangrijke rol. Ook de hervorming van het landbouwbeleid hing hiermee samen.

Hongaarse mediawet

In de aanloop naar het Hongaars voorzitterschap nam het Hongaarse parlement een omstreden nieuwe mediawet aan. De wet voorzag in een nieuwe media-autoriteit, bemand door mensen uit de regeringspartij Fidesz, die boetes mocht uitdelen wanneer media niet 'moreel' en 'objectief' berichtten. De Duitse bondskanselier Angela Merkel i had de Hongaren gewaarschuwd en verwees naar hun bijzondere verantwoordelijkheid als het toekomstige gezicht van de EU.

Lees meer over de kwestie aangaande de Hongaarse mediawet i.

2.

Trojka Spanje, Hongarije en België

Hongarije vormde samen met Spanje en België een 'trojka'. Dat betekent dat deze landen naast een eigen programma en de eigen prioriteiten ook een aantal zaken samen hebben aangepakt.

De bestrijding van de economische crisis, het behoud van banen en juist een groei van de werkgelegenheid waren voor de hele periode van groot belang. Hiernaast waren het klimaat i en een nieuwe Europese strategie voor energie belangrijke prioriteiten voor alle drie de voorzitterschappen. Ook moest er verder worden gegaan met de uitbreiding, met de nadruk op de toetreding van Kroatië en de nieuwe aanvragen van Albanië, Montenegro en IJsland. Gaandeweg werden de hervorming van het landbouwbeleid en de onderhandelingen over de meerjarenbegroting van de Unie ook steeds belangrijker.

3.

Resultaten Hongaars voorzitterschap

Begin april 2011 lieten verschillende Hongaarse ministers weten zeer tevreden zijn met de eerste drie maanden van het Hongaars voorzitterschap. De economische problemen in Europa, volgens premier Orbán de meest serieuze problemen sinds de val van het communisme, waren voortvarend aangepakt en Hongarije had hiermee laten zien een waardevolle speler in Europa te zijn. Andere door de ministers genoemde wapenfeiten waren onder andere het ontwikkelen van een lange termijnstrategie voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het tot stand komen van een richtlijn i voor patiëntenrechten. Daarnaast memoreerde de minister voor Europese Zaken Gyori i het succesvol inspelen op de aardbeving in Japan en op de onrust in de Arabische wereld.

Succes of niet?

Het Hongaars voorzitterschap was zelf zéér tevreden over hun optreden. Op veel terreinen die op de agenda stonden is ook vooruitgang geboekt. Feit is dat de werkzaamheden van het voorzitterschap bijna volledig werden overschaduwd door de crisis rond de euro, en de problemen rond Griekenland i in het bijzonder. In die crisis was het voorzitterschap weinig zichtbaar.

4.

Meer Informatie