Nederland in tweeën

Met dank overgenomen van E.G.M. (Emile) Roemer i, gepubliceerd op vrijdag 1 oktober 2010, 6:08, column.

Gisteren presenteerden Rutte, Verhagen en Wilders hun regeerakkoord. Met veel bravoure en schouderklopjes vertelden ze één voor één waarom ze trots waren op dit rechtse akkoord.

‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ hebben Rutte en Verhagen hun regeerakkoord genoemd. Dat motto klopt wel: Wilders heeft alle vrijheid om te roepen wat hij wil. Want zoveel werd gisteren wel duidelijk, Geert Wilders heeft de heren aan een touwtje. De toon van de presentatie werd direct gezet. De tegenstelling tussen allochtoon en autochtoon werd hard ingezet en de prijs voor de crisis wordt keihard neergelegd bij gewone mensen.

Natuurlijk ben ik als SP’er blij met het overeind houden van de WW en ontslagbescherming. Het lijkt er bovendien op dat er geld komt voor politie en de ouderenzorg. Maar net als de Ouderenbond ANBO vrees ik dat de extra investering in de zorg een sigaar uit eigen doos is. De zorgpremie wordt fors duurder en dus niet inkomensafhankelijk, de zorgtoeslag gaat omlaag en het basispakket wordt uitgekleed. En ook de agenten betalen hun extra collega’s zelf doordat er gekort wordt op hun salarissen en andere bezuinigingen niet worden terug gedraaid. Hetzelfde geldt voor de sociale zekerheid. Wajongers en mensen die afhankelijk zijn van de bijstand gaan heel fors inleveren.

In die zin leek die jolige presentatie van rechts op een prettig gesprek in de kroeg. Het is lang gezellig, maar bij het verlaten van de kroeg slaat de gure wind als een klap in je gezicht.

Het wordt een gure rechtse winter. En dat belooft niet veel goeds: de meest kwetsbaren krijgen een versleten lakentje, de allerrijksten een warme deken. Studenten leveren een jaar basisbeurs in, maar de bonussen blijven intact. Rechts drukt jong gehandicapten in de armoede voor belastingverlaging voor bedrijven. De huren gaan fors omhoog, de subsidie voor villa’s blijft overeind. Ouderen betalen de rollator voortaan zelf, terwijl ziekenhuizen straks winst mogen gaan uitkeren. De enige bank die in het akkoord wordt genoemd is de rechtbank. De veroorzakers van de crisis blijven buiten schot.

Dit kabinet legt de rekening van de crisis bij mensen die dat niet kúnnen betalen. Ik voorspel dat de PVV- en CDA-stemmers die rekenden op maatregelen om gewone mensen te ontzien van een koude kermis thuis komen. Dat dhr. Wientjes, de vertegenwoordiger van werkgevers in Nederland, als enige positief op de plannen reageert, moet voor iedereen met een sociaal hart te denken geven. Met rechts aan het roer koersen we af op 'Nederland in Tweeën.' Ziek en gezond, arm en rijk, zwart en wit, huurder en woningbezitter; Ik had het al voorspeld, een kabinet Rutte is als een omgekeerde Robin Hood, stelen van de armen ten behoeve van de rijken.

Emile Roemer

Ps. Ik hoor graag hoe jij denkt over het nieuwe kabinet. Reageer op de stelling: 'Deze coalitie zorgt voor een tweedeling in Nederland'