Voorzitter Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa 25 en 26 oktober te gast in Den Haag

Met dank overgenomen van Eerste Kamer, gepubliceerd op woensdag 20 oktober 2010.

De Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, de heer Mevlüt Çavusoglu, brengt op maandag 25 en dinsdag 26 oktober een officieel bezoek aan Den Haag. Als gast van de Staten-Generaal voert Mevlüt Çavusoglu gesprekken met Leden van de Eerste en Tweede Kamer. Op het programma staat eveneens een ontmoeting met staatssecretaris Knapen van Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

Dinsdagmorgen om 9.30 uur wordt de Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) officieel ontvangen door de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de heer René van der Linden en mevrouw Gerdi Verbeet. Dinsdagmiddag omstreeks 14.00 uur is de heer Mevlüt Çavusoglu als bijzondere gast aanwezig in de plenaire vergadering van de Eerste Kamer. Na een introductie door Kamervoorzitter Van der Linden zal Mevlüt Çavusoglu zijn visie geven op actuele ontwikkelingen in Europa en de ambities van deze gemeenschap van 47 lidstaten. Aansluitend vindt een debat plaats tussen Mevlüt Çavusoglu en Leden van de Eerste Kamer.

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa is samengesteld uit leden van de parlementen van alle aangesloten landen. De Turk Mevlüt Çavusoglu werd in januari van dit jaar gekozen tot Voorzitter. Deze functie werd eerder vervuld door de huidige Voorzitter van de Eerste Kamer, René van der Linden, die van januari 2005 tot januari 2008 leiding gaf aan de vergaderingen van de Parlementaire Assemblee.

Mevlüt Çavusoglu is de eerste Voorzitter van PACE die afkomstig is uit een Islamitisch land. Als moslim pleit hij voor een interreligieuze en interculturele dialoog in de gemeenschap van landen die bij de Raad van Europa zijn aangesloten. Tijdens zijn bezoek aan Den Haag voert Mevlüt Çavusoglu ook gesprekken met enkele buitenlandexperts. Daarbij komen diverse thema's aan de orde, zoals de integratie van culturele minderheden, de toekomst van de Raad van Europa en de gevolgen van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Vanwege het afleggen van de regeringsverklaring door het onlangs aangetreden kabinet Rutte in de Tweede Kamer op dinsdag 26 oktober en het debat dat aansluitend wordt gevoerd, zal het al veel eerder geplande bezoek van Mevlüt Çavusoglu zich concentreren op een ontmoeting met de Eerste Kamer.