Geluksmachine

Met dank overgenomen van E.G.M. (Emile) Roemer i, gepubliceerd op zaterdag 30 oktober 2010, 2:54, column.

Ik wil je graag even meenemen naar het debat van deze week over de regeringsverklaring. Premier Mark Rutte zei in dat debat: ‘We gaan een sociaal leenstelsel invoeren. We gaan de zorg en de overheid verregaand hervormen. En we gaan de "geluksmachine" uitzetten.’

Lees de zinnen gerust nog even opnieuw en bekijk dan wat hij nou eigenlijk precies zegt. ‘We gaan een sociaal leenstelsel invoeren.’ Daarmee bedoelt Rutte te zeggen dat studenten voortaan de masterfase aan de universiteit zelf betalen en dat doorleren in het vervolg doorlenen betekent.

We gaan de zorg hervormen. Dat betekent dat de premies verder zullen stijgen, de zorgtoeslag verlaagd gaat worden, er 1 miljard bezuinigd gaat worden op het basispakket, mensen in een verpleeg- of verzorgingshuis fors huur moeten gaan betalen, dat ziekenhuizen voortaan forse winstuitkeringen mogen uitdelen aan nieuwe aandeelhouders en dat de salarissen van managers in de zorg tot ver boven het ministerssalaris mogen doorstijgen.

‘We gaan de overheid verregaand hervormen. En we gaan de "geluksmachine" uitzetten.’ Rutte heeft nogal een cynische kijk op de sociale zekerheid. Wie afhankelijk is van WW, Wajong of Bijstand hangt volgens hem aan een geluksmachine. En die machine, moet als een knop op een beademingsapparaat, uitgezet worden.

Voor mij is de sociale zekerheid geen geluksmachine, maar een pijler onder onze beschaving. Goede sociale voorzieningen zijn nodig om mensen die ziek worden, oud worden of hun werk verliezen niet te laten vervallen in armoede. Dat heet solidariteit. Dit kabinet schrapt 30.000 tot 60.000 arbeidsplaatsen in de sociale werkvoorziening, kort mensen met een uitkering de komende jaren met € 2000,- per jaar en laat mensen met een wajonguitkering ónder het minimumloon werken.

Overigens laat Rutte de geluksmachine voor managers en bestuurders in de zorg in tact. Ons voorstel om de salarissen in de zorg te maximeren tot het salaris van ministers en met dat geld de bezuinigingen op verpleeghuizen te schrappen werd verworpen, ook door de PVV.

O ja, en ook politici kunnen blijven rekenen op de geluksmachine. Het kabinet en de Kamer zagen niks in ons voorstel om ook ministers, Kamerleden, en andere politici een beetje salaris te laten inleveren, om daarmee het goede voorbeeld te geven.

En zo blijft de overheid voor sommigen toch nog een geluksmachine…..