Prof.dr. B.H. (Bert) van den Braak

Bert van den Braak
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

B.H. (Bert) van den Braak (1958) is bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis en parlementair stelsel aan de Universiteit Maastricht, alsmede webredacteur en onderzoeker bij het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden. Hij treedt geregeld op als analyticus van actuele politieke ontwikkelingen. Voor velen is hij een vraagbaak op het gebied van de Nederlandse parlementaire geschiedenis.

Van den Braak studeerde geschiedenis in Leiden, met als bijvak parlementaire geschiedenis. In 1988 trad hij in dienst van het PDC en in 1991 werd hij beheerder van het Biografisch Archief van PDC, een database met biografische gegevens over (Nederlandse) parlementsleden, bewindslieden en andere ambtsdragers. Bij PDC was hij onder meer betrokken bij het tot stand brengen van de website van de Eerste Kamer.

In 1998 voltooide Van den Braak een promotieonderzoek, wat resulteerde in het proefschrift 'De Eerste Kamer. Geschiedenis, samenstelling en betekenis 1815-1995'. Daarna werkte hij mee aan diverse wetenschappelijke publicaties, met name over de maatschappelijke herkomst van Kamerleden en over onderwerpen uit de parlementaire geschiedenis. Voor het jubileumboek 'In dit Huis' van de Tweede Kamer schreef hij twee bijdragen. In 2017 voltooide hij, samen met J.Th.J. van den Berg, een vervolgdeel over de Nederlandse parlementaire geschiedenis (over de jaren 1946-2016).

Sinds 2001 is Van den Braak als redacteur betrokken bij de website parlement.com (voorheen 'Parlement & Politiek'). Daarnaast maakte hij deel uit van de centrale redactie van PDC, die onder meer werkzaamheden verrichte voor de website www.europa-nu.nl. Tevens is hij betrokken bij het Montesquieu Instituut en bij de website www.denederlandsegrondwet.nl. Van den Braak schreef diverse artikelen voor onder andere de Staatscourant en de Jaarboeken Parlementaire Geschiedenis van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen. Voorts publiceert hij geregeld over actuele politieke onderwerpen.