Geen lijstverbindingen meer bij Eerste Kamerverkiezing

woensdag 17 november 2010

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met een wijziging van de Kieswet, waardoor de mogelijkheid voor het aangaan van lijstverbindingen bij de Eerste Kamerverkiezingen komt te vervallen. De voorkeursdempel gaat van 50 naar 100 procent. Voortaan worden de stemmen in alle Statencolleges op hetzelfde tijdstip uitgebracht.

Op de wijzigingen was in 2007 door de Eerste Kamer aangedrongen. Het aangaan van lijstverbindingen na de uitslag van de Statenverkiezingen kan de indruk wekken van 'koehandel', omdat partijen door een lijstverbinding winst kunnen behalen. Door de lage voorkeurdrempel waren in grote provincies slechts enkele stemmen nodig om met voorkeurstemmen te worden gekozen. Dit werd onwenselijk gevonden.

De gewijzigde Kieswet zal bij de komende Eerste Kamerverkiezingen (mei 2011) al van kracht zijn.

bron: www.eerstekamer.nl