Veel Tweede Kamerfracties zetten vraagtekens bij opnemen Nederlandse taal in Grondwet

vrijdag 3 december 2010

DEN HAAG (PDC i) - Diverse fracties in de Tweede Kamer zetten vraagtekens bij de noodzaak om in de Grondwet een artikel op te nemen over de Nederlandse taal i. Dat blijkt uit het Verslag van de Tweede Kamercommissie voor BZK over het wetsvoorstel dat dit moet regelen. Het wetsvoorstel wordt in eerste lezing in de Tweede Kamer behandeld.

De fracties van SP en D66 zien niets in het voorstel, VVD en PvdA vragen de regering om een nadere motivatie. VVD en PvdA vragen verder hoe dit wetsvoorstel zich verhoudt tot de bevindingen van de Staatscommissie Grondwet i. De PVV-fractie vindt dat er sprake is van symboolwetgeving. 

Overigens erkennen alle partijen wel dat het Nederlands de officiële taal van Nederland is. Het CDA stelt dat dit een regel van het ongeschreven contsitutioneel recht is en het voorstel daarom eigenlijk overbodig is. Om te voorkomen dat van louter codificering sprake is, zou volgens het CDA het doel van het voorstel nader moeten worden uitgewerkt in een wettelijke regeling. ChristenUnie en SGP staan positief tegenover het doel van het voorstel.

kamerstuk 32.522, nr. 6