Tweede Kamer gaat regeling vragenuurtje opnieuw aanpassen

vrijdag 10 december 2010

DEN HAAG (PDC i) - Het Presidium i van de Tweede Kamer wil het vragenuurtje interessanter en bondiger maken. Als volgende week een voorstel wordt aangenomen, start in januari een experiment dat tot het krokusreces moet duren.

De belangrijkste voorgestelde wijziging is dat alleen de (eerste) vragensteller  aanvullende vragen mag stellen en dat andere Kamerleden dat niet meer mogen. De vragensteller zelf krijgt bovendien meer tijd om door te vragen. Door bondiger antwoorden van de bewindslieden moeten er ook meer onderwerpen dan nu aan de orde kunnen komen.

In de loop der jaren zijn al diverse wijzigingen aangebracht in de inrichting van het vragenuur. De mogelijkheid dat anderen aanvullende vragen mochten stellen werd in 1952 ingevoerd. In 1984 kwamen er meer mogelijkheden om een echte discussie te beginnen naar aanleiding van de gegeven antwoorden en in 1997 werd besloten het vragenuur als eerste aan de orde te laten komen in de nieuwe vergaderweek.

Kamervoorzitter Gerdi Verbeet i hoopt dat een levendiger vragenuur ook zal leiden tot afname van het aantal spoeddebatten.

bronnen: NRC  Handelsblad en Trouw