Oppositie: wat is het kabinetsdoel om het aantal Kamerleden te verminderen?

maandag 13 december 2010

DEN HAAG (PDC i) - De oppositiepartijen, met uitzondering van de SGP, hebben het kabinet gevraagd wat het exacte doel uitgedrukt is in meetbare indicatoren, om het aantal politieke ambtsdragers te verminderen. In het regeerakkoord i staat onder meer dat het kabinet het aantal Tweede en Eerste Kamerleden met een derde wil verminderen. Voor een dergelijke vermindering is wijziging van artikel 51 i van de Grondwet nodig.

De oppositie vraagt:

 • 1. 
  Klopt het dat het kabinet “het aantal bestuurders in colleges van burgemeester en wethouders, besturen van waterschappen, gedeputeerde staten van provincies” en “het aantal volksvertegenwoordigers in gemeenteraden, waterschapsbesturen, provinciale staten en de Staten-Generaal i” wil verminderen?
 • 2. 
  Wat is het exacte doel, uitgedrukt in meetbare indicatoren?
 • 3. 
  Welke effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd?
 • 4. 
  Wat is het uitgangspunt (nulmeting) per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren?
 • 5. 
  Wat zijn de tussendoelen op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?
 • 6. 
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?
 • 7. 
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?
 • 8. 
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?
 • 9. 
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

Soortgelijke vragen stelt de oppositie over 46 andere onderwerpen die in het regeerakkoord staan. Op deze manier wil de oppositie dat het kabinet zijn beloftes controleerbaar maakt. De SGP steunt de vragen bij 26 onderwerpen.

bron: Tweede Kamervragen nr. 2010Z19227