Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA)

Dit agentschap werd in 2007 opgericht en wordt sinds 15 juli 2009 autonoom bestuurd. De taken van het agentschap vloeien voort uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie. Waar de wetenschappelijke raad van de Europese Onderzoeksraad de wetenschappelijke strategie en methodologieën vastlegt, is het agentschap ERCEA verantwoordelijk voor de uitvoering en toepassing van de financieringsactiviteiten in het kader van Horizon 2020.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Brussel

Locatie (land)

België

Grondslag

Besluit 2007/134/EG

Oprichting

24 februari 2007

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Onderzoeks- en innovatiebeleid

2.

Werkzaamheden

Het agentschap heeft de volgende bevoegdheden:

  • Beheren van het Horizon 2020-programma
  • Uitvoeren van het jaarlijks werkprogramma, het programma dat vooraf wordt opgesteld door de wetenschappelijke raad en aangenomen door de Europese Commissie
  • Organiseren van oproepen tot het indienen van voorstellen voor te subsidiëren projecten
  • Informeren en ondersteunen aanvragers
  • Opstellen subsidieovereenkomsten en beheert deze
  • Ondersteunen de Wetenschappelijke Raad van de ERC
  • Communiceren over de Europese Onderzoeksraad (ERC)

3.

Organisatie

Het agentschap wordt bestuurd door een directeur en een leidinggevend comité, bestaande uit vijf personen, dat wordt benoemd door de Europese Commissie. In het leidinggevend comité zitten onder andere wetenschappers en Directeuren-Generaal van aanverwante DG's.

4.

Meer informatie