Dienst Instrumenten buitenlands beleid (FPI)

Deze dienst kan worden beschouwd als een overblijfsel van het oude Directoraat-Generaal Buitenlandse Betrekkingen i (RELEX), dat op 1 december 2010 werd opgeheven. De dienst is verantwoordelijk voor het uitvoeren, inclusief financiering, van operaties op de volgende gebieden:

De Dienst Instrumenten buitenlands beleid is een dienst van de Europese Commissie die samenwerkt met de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) i

De Dienst Instrumenten buitenlands beleid wordt bemand door ambtenaren van de Europese Commissie, maar is gehuisvest naast EDEO. Van zijn taken brengt de dienst direct verslag uit aan de Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid i.