Aantal verzoeken vragenuurtje neemt zienderogen toe

woensdag 16 februari 2011

DEN HAAG (PDC i) - Sinds het begin van het experiment met de nieuwe vorm van het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer i is het aantal verzoeken om een vraag te mogen stellen flink toegenomen. Dat meldt een woordvoerder van de Tweede Kamer. Voor het vragenuurtje van 15 februari 2011 zijn er 45 verzoeken tot het stellen van een vraag ingediend. Volgens de Tweede Kamer is dit een record. Normaal gesproken schommelde dit aantal tussen 20 en 30.  Van deverzoeken voor dinsdag zijn er zeven gehonoreerd.

GroenLinks i -politica en lid van het presidium Ineke van Gent i nuanceert het record. Zij stelt dat de profileringsdrang vanwege de verkiezingen voor de Provinciale Staten i in maart zeker meeweegt in het toegenomen aantal vragen. Maar ook zij constateert dat de mogelijkheid om meer vragen te stellen ook leidt tot meer verzoeken.

Eigenlijk zou deze week de laatste week zijn waarin de Tweede Kamer zou experimenteren met de nieuwe opzet. De proef wordt echter voortgezet totdat de evaluatie afgerond is. De Kamer verwacht nog dit voorjaar met een voorstel op basis van de evaluatie te komen.

Bron: ANP