Column: Een krachtig geluid

Met dank overgenomen van R.H.L.M. (Roger) van Boxtel, Democraten 66 (D66), gepubliceerd op woensdag 23 februari 2011.

Deze weken wordt er als vanouds weer volop campagne gevoerd en dat bevalt me prima. Of we nou in Zijldijk, Almere, Dordrecht, Deventer, Wageningen, Utrecht, Leiden of Maastricht kwamen, iedereen was enthousiast. Het voelt goed om alle actieve D66-leden in het land en op het partijcongres en partijbijeenkomsten te ontmoeten. Daarbij valt het me op dat er veel jongeren zijn bijgekomen. Het is fantastisch om hun energie en inzet te zien. Eigenlijk is het logisch dat D66 jongeren aantrekt. Immers, een stem voor D66 is een stem voor de toekomst van Nederland!

Voor die toekomst zetten we onderwijs hoog op de agenda. Als land dat kennis als belangrijk exportproduct heeft, moeten we veel meer investeren in hoogwaardig onderwijs. De VVD heeft de kiezer 1,5 miljard euro extra voor onderwijs beloofd, maar dat bedrag is verdampt en ingewisseld voor 100 miljoen bezuinigen. Het is toch ondenkbaar om te bezuinigen op onderwijs in een land dat vergrijst en vergroent, en dat in bepaalde sectoren een tekort aan arbeidskrachten dreigt te krijgen. Persoonlijk geniet ik ervan om een debat op inhoud te kunnen voeren, maar de VVD gaat het debat op dit punt gewoon uit de weg. Het is echt te gemakkelijk van Mark Rutte om te zeggen dat het geld voor onderwijs is verdwenen bij de kabinetsonderhandelingen. Daarom heb ik gezegd: de begroting van onderwijs heeft nu al een gele kaart, en als er weer bezuinigd wordt dan trekken wij de rode kaart. De D66-fractie in de Eerste Kamer zal de onderwijsbegroting dan integraal afstemmen.

Er zijn fundamentele keuzes nodig voor de toekomst van ons land. D66 wil veranderingen doorvoeren in de AOW-leeftijd, de hypotheekrenteaftrek, de woningmarkt, de arbeidsmarkt, we willen de WW verkorten en alternatieven zoeken voor het ontslagrecht. Zaken die stuk voor stuk hard nodig zijn voor de concurrentiepositie van Nederland in de rest van de wereld, maar waarover je niets terugleest in het Regeerakkoord. Met dit kabinet holt onze concurrentiepositie achteruit. En dat terwijl we het moeten opnemen tegen landen als China, India en Brazilië. Dat zijn geen opkomende, maar opkopende economieën! Willen we meedoen, dan moeten we maatregelen nemen. D66 wijst daarbij graag de weg naar de toekomst.

Alle mensen die deze weken campagne voeren: heel erg bedankt voor jullie inzet. En natuurlijk roep ik iedereen op om 2 maart te gaan stemmen! Daarbij is het ook belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen in onze omgeving mobiliseren om D66 te stemmen. Dus stem 2 maart niet alleen! Met een krachtig geluid in de Eerste Kamer kunnen we het kabinet bijsturen op de punten die wij zo belangrijk vinden. Een stem voor D66 is een stem voor de toekomst!

Roger van Boxtel

Lijsttrekker Eerste Kamerverkiezingen