Experiment vragenuur in aangepaste vorm verder

woensdag 9 maart 2011

DEN HAAG (PDC i) - Het experiment met de veranderde opzet van het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer i wordt hoogstwaarschijnlijk voortgezet tot aan de zomer, maar wel in een andere vorm. Dat blijkt uit een voorstel waar de Kamer zich donderdag over zal buigen.

Sinds januari 2011 krijgt een Kamerlid meer ruimte voor zijn of haar vragen aan bewindspersonen. Andere Kamerleden dan de vragensteller mogen dan niet in debat met de minister of staatssecretaris. Op deze manier kunnen meer bewindslieden bevraagd worden tijdens het vragenuur.

Volgens sommige Kamerleden is het nieuwe vragenuur hiermee 'saai'. Bovendien kan een minister of staatssecretaris te makkelijk weg komen met een nietszeggend of ontwijkend antwoord, zeggen de critici.

Het nieuwe voorstel kent een aantal veranderingen. Zo is het aantal vragen dat gesteld mag worden aan een maximum (zes) gebonden. Ook mogen andere parlementariërs zich voortaan beperkt mengen in het debat. Dit mag iedere partij twee maal doen tijdens het gehele vragenuur.

Bron: ANP