Brusselse verhalen: Europarlementariërs over de dagelijkse praktijk van het Europees Parlement vanaf 1979

boekcover bundel brusselse verhalen

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis i is, met financiële steun van het Montesquieu Instituut, gestart met een interviewproject rond het Europees Parlement. Het project is nu vrijwel afgerond met als resultaat een boek, getiteld 'Brusselse verhalen. Europarlementariërs over de dagelijkse praktijk van het Europees Parlement vanaf 1979'. Tien Nederlandse (oud)Europarlementariërs komen aan het woord en vertellen over de werking en de dagelijkse praktijk van dit Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Interview project

Er is tot op heden weinig aandacht voor de persoonlijke ervaringen van Europarlementariërs. Volksvertegenwoordigers die zich, vaak tegen de stroom in, hebben ingezet voor een instituut - het Europees Parlement - dat vanaf het begin heeft gekampt met een slecht imago. Het interviewproject van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis wil die leemte vullen.

Onderwerpen die in het boek aan bod komen zijn onder meer het besluitvormingsproces en de dynamiek tussen het Europees Parlement en de andere Europese instellingen; de participatie en invloed van de individuele Europarlementariër, de ideologische en nationale binding van Europarlementariërs; de beeldvorming rond het Europees Parlement; de relatie met lobbyorganisaties en de competentieverdeling tussen het Europese en het nationale niveau (subsidiariteit).

Doel van het project is om meer inzicht te verkrijgen in de werking en dagelijkse praktijk van het Europees Parlement en licht te werpen op de overeenkomsten en verschillen die er zijn met het Nederlandse parlementaire stelsel. De interviews zijn gebundeld in een boek, voorzien van een inleiding en een concluderende nabeschouwing.

Bij het interviewproject zijn prof. dr. C.C. van Baalen, dr. H. Reiding en drs. L.J. van Damme betrokken.

2.

Boekpresentatie 6 maart 2013

Bij de afsluiting van het debat 'Moet Nederland Cameron steunen?" heeft de voorzitter van het bestuur van de Stichting Montesquieu, Ed d'Hondt i, de eerste exemplaren van het boek 'Brusselse Verhalen: Europarlementariërs over de dagelijkse praktijk van het Europees Parlement vanaf 1979' overhandigd aan oud- Europarlementariër Florus Wijsenbeek i.

Lees ook de zojuist verschenen opiniestukken van de auteurs:

3.

Publicatie

Interview met CDA-lijsttrekker Esther de Lange i, "Ik merkte dat je bij Europa moest zijn om veranderingen te bewerkstelligen"

Hierbij een voorproefje van de bundel i 'Brusselse Verhalen: de dagelijkse praktijk van het Europees Parlement'.