Eerste Kamer wil geen afbreuk status Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Met dank overgenomen van Eerste Kamer, gepubliceerd op dinsdag 19 april 2011.

De Eerste Kamer heeft er bij de regering op aangedrongen om geen afbreuk te doen aan de status van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. In een motie, gesteund door een ruime meerderheid in de senaat, verzoekt het CDA-kamerlid Bemelmans-Videc aan de regering om zich te blijven inzetten voor de mensenrechten, conform haar verplichtingen die voortvloeien uit het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM). Ook de recente jurisprudentie van het Hof dient daarbij in overweging te worden genomen.

In de motie wordt de regering tevens verzocht om de toetreding van de Europese Unie tot het EVRM actief te bevorderen. De motie, die behalve de steun van het CDA ook de instemming heeft van PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, OSF en de fractie Yildirim werd ontraden door minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken.

Woordvoerders van diverse fracties gaven tijdens de Algemene Europese Beschouwingen in de Eerste Kamer blijk van hun bezorgdheid over de positie van het Hof. Dit mede naar aanleiding van publieke kritiek die onlangs werd geuit op uitspraken van het Hof. Het Europese Hof, dat is gevestigd in Straatsburg, ziet ruim zestig jaar toe op naleving van de mensenrechten, democratie en de suprematie van het recht in de aangesloten landen. Op dit moment telt de Raad van Europa 47 lidstaten.

Gezag en jurisdictie

De motie van CDA-senator Bemelmans-Videc is een weerslag van een toenemende bezorgdheid onder senatoren over publieke uitingen die het gezag en de jurisdictie van het Europese Hof in twijfel trekken. Recente uitlatingen van bewindslieden hebben de ongerustheid onder senatoren niet kunnen wegnemen. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken kondigde aan dat de regering in een notitie nader zal ingaan op de positie van het Europees Hof. Daarbij gaat het volgens de minister ook over de vraag hoe de achterstanden bij het Hof kunnen worden weggewerkt. Naar verluidt liggen er circa 150.000 zaken te wachten op afhandeling. Volgens de minister zou het Hof zijn activiteiten moeten beperken tot de meest fundamentele zaken.

In een interruptiedebat met minister Rosenthal sprak Bemelmans-Videc haar zorg uit over uitingen van de regering die de onafhankelijke positie van het Hof zouden kunnen aantasten.

Ook de senatoren Engels (D66), Eigeman (PvdA), Kox (SP) en Strik (GroenLinks) lieten tijdens de Algemene Europese Beschouwingen blijken dat zij daar beducht voor zijn.

Senator Broekers-Knol (VVD) veronderstelde dat als Europese Unie eenmaal zelf is toegetreden als lid van de Europese verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) elke lidstaat met behulp van het EU-recht kan worden gedwongen om uitspraken van het Hof uit te voeren.