Discussie over toekomstige titel Máxima laait weer op

vrijdag 13 mei 2011

DEN HAAG (PDC i) - Net als bij haar huwelijk vindt opnieuw een discussie plaats over de vraag of Máxima i koningin moet worden genoemd als Willem-Alexander i koning wordt. PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren vinden dat de echtgenote van de koning prinses moet blijven, zoals ook de echtgenoot van de koningin prins was (prins Hendrik, prins Bernhard en prins Claus).

In 2001 vonden GroenLinks en PvdA de kwestie onbelangrijk en leken ze geen probleem te hebben met 'koningin Máxima'. Nu lijken zij het onderscheid achterhaald te vinden. Andere partijen (CDA, SGP, ChristenUnie) blijven vasthouden aan 'koningin'. D66, VVD en SP lijken dat op grond van de traditie ook te doen. Daarmee zou er een meerderheid vóór 'koningin' zijn.

De Wet lidmaatschap koninklijk huis i regelt wel dat we niet alleen een Prins van Oranje, maar tegenwoordig ook een Prinses van Oranje kennen (dat was tot de Grondwetsherziening van 1983 niet zo). Over de titel van de prins- of prinses-gemaal is echter niets geregeld.

bron: Nederlands Dagblad, 13 mei 2011