Premier Rutte wil de rol van de Koning niet veranderen

dinsdag 24 mei 2011

DEN HAAG (PDC i) - Als het aan het huidige kabinet ligt blijft de Koning gewoon lid van de regering. Minister-President Mark Rutte i ziet geen reden om hier verandering in te brengen en het koningschap slechts een ceremoniële taak te geven. Dit blijkt uit een brief van de premier van dinsdag 24 mei 2011, die hij op verzoek van de Tweede Kamer i heeft geschreven.

PVV-leider Geert Wilders i pleitte er vorig jaar voor om het staatshoofd uit de regering te zetten. Ook GroenLinks, SP, de Partij voor de Dieren en D66 willen een ceremonieël koningschap. De PvdA wil een 'moderner koningschap'. Rutte stelt in zijn brief echter dat de rol van de Koning in de regering geen problemen oplevert.

Volgens de premier zorgt juist de koppeling van Koning en ministers in samenhang met de ministeriële verantwoordelijkheid i ervoor dat de Koning geen eigen politieke rol opgedrongen krijgt. Dit wil Rutte zo houden omdat de Koning een zeer waardevolle rol vervult als staatshoofd en als samenbindende, vertegenwoordigende en aanmoedigende factor in de samenleving op kan treden.

Wat betreft de kwestie van het privéleven van het staatshoofd en zijn familie, sluit Rutte zich aan bij de Raad van State i. Deze is van mening dat de minister-president niet politiek verantwoordelijk is voor privégedragingen van de leden van het Koninklijk Huis, maar alleen aanspreekbaar is wanneer het openbaar belang mogelijk een rol gaat spelen. In deze context wil Rutte dat de Rijksvoorlichtingsdienst i in de toekomst een duidelijker onderscheid maakt tussen woordvoeringen namens het Koninklijk Huis in het kader van het openbaar belang en in het kader van een privé-aangelegenheid.

Bron: ANP