Stop het VVD-akkoord op 8 juni!

Met dank overgenomen van S. (Sadet) Karabulut, gepubliceerd op dinsdag 7 juni 2011, 3:10, column.

Ik heb gedebatteerd met staatssecretaris De Krom en andere Kamerleden over de plannen voor jonggehandicapten, bijstandsgerechtigden en werknemers in de sociale werkvoorziening. Mijn twee grootste bezwaren zijn dat er geen enkele baan bij komt, maar er wel 60.000 worden geschrapt. En dat inkomen van mensen met een arbeidsbeperking wordt afgepakt. Werken onder het minimumloon moet normaal worden en de CAO van de sociale werkvoorziening staat onder zware druk. Maar de regering steekt haar kop in het zand en negeert al deze bezwaren. Zij wil koste wat kost miljarden bezuinigen over de ruggen van al deze mensen. Zij mogen de rekening van de crisis betalen.

Discriminatie

Het CDA en de PVV lopen blindelings achter de VVD aan en laten mensen in de kou staan. Heel asociaal vind ik dat ze discrimineren door hen onder het minimumloon te laten werken. Schokkend vind ik dat ook GroenLinks zich heeft aangesloten bij de afbraak van de sociale zekerheid. Bij monde van Kamerlid Jesse Klaver moeten mensen met een arbeidsbeperking maximaal drie jaar onder het wettelijk minimumloon kunnen werken. Ik vind het een schande!

Stop het VVD-akkoord op 8 juni

De voorzitters Jorritsma (VNG), Franssen (IPO) en premier Rutte spraken op 21 april hun vreugde uit over het bereikte bestuursakkoord. Allemaal VVD’ers! In het bestuursakkoord staan afspraken tussen de gemeenten en het Rijk over uitvoering van de bezuinigingen. Voor deze onderhandelaars gaat het vooral om papieren cijfers, maar de gemeenten worden straks geconfronteerd met de mensen die in de problemen komen.

Op 8 juni stemt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het bestuursakkoord met het Rijk waarin bezuinigingen op bijstandgerechtigden, jonggehandicapten, sociale werkplaatsen, mensen met verstandelijke, lichamelijke of psychische aandoening in AWBZ en kinderen in de jeugdzorg zijn opgenomen. In het DRU-complex in Ulft (Gelderland) wordt door de gemeenten een belangrijk oordeel geveld over de miljarden-bezuiniging. Als gemeenten instemmen met dit akkoord worden zij verantwoordelijk gemaakt voor het schrappen van het minimumloon, het afbreken van de sociale werkvoorziening, een fikse korting op begeleiding aan kwetsbare mensen en een verregaande introductie van marktwerking in de jeugdzorg. Elke fatsoenlijke bestuurder met een hart voor mensen zal dit akkoord moeten afwijzen.

De SP roept daarom iedereen op om in actie te komen. Van 12:00 tot 14:00 uur is er een grote manifestatie georganiseerd door de Abvakabo naast het parkeerterrein van het DRU-complex (Ulftseweg in Silvolde). De vakbond zet bussen in.

Emile Roemer en ik zullen er ook zijn! Zien we je daar?

Sadet Karabulut

SP in actie!

7 juni

De SP organiseert een ‘Diner achter de geraniums'. Het speciale dagmenu bestaat uit Water en Brood. SP’ers en werkers uit de sociale werkplaats delen flyers uit aan congresgangers die een feest in het Amphion bezoeken. Middels laserprojectie wordt op de gevel van het Amphion een boodschap meegegeven aan de aanwezige congresgangers.

Tijd: 18.30 tot 19.30 uur

Locatie: Restaurant ‘Achter de Geraniums,’ Hofstraat 159, tegenover de ingang van het Amphion, Doetinchem

8 juni

De ‘Anti-Armoede Armada’, een bonte verzameling van verschillende bootjes, vlotten en ander drijvend materiaal, drukt de congresgangers op het hart om de werkers in de sociale werkplaats niet te laten verzuipen.

Tijd: 8.30 tot 10.00 uur

Locatie: Op de Oude IJssel, ter hoogte van de baileybrug, de toegangsbrug naar het DRU-complex vanaf het parkeerveld

De arriverende bezoekers aan het VNG-congres worden onder het motto ‘Afbraak WSW? VNG zeg NEE!’ ontvangen door steltlopers en actieve SP’ers.

Tijd: 8.30 to 10.00 uur

Locatie: langs de provinciale weg N317 (Ulftseweg), ter hoogte van de ingang van het parkeerterrein VNG congresgangers.

Manifestatie: De SP is met de SP-bus en de soepexpres aanwezig bij een grote manifestatie die op initiatief van de Abvakabo wordt georganiseerd. Emile Roemer spreekt de aanwezigen toe.

Tijd: 12.00 tot 14.00 uur

Locatie: Manifestatieveld langs de N317, Ulft