Eerste Kamer ontvangt parlementaire delegatie uit Kroatië

Met dank overgenomen van Eerste Kamer, gepubliceerd op woensdag 8 juni 2011.

Een parlementaire delegatie uit Kroatië bracht woensdag 8 juni 2011 een bezoek aan de Eerste Kamer. De delegatie werd ontvangen door Kamervoorzitter René van der Linden en de senatoren Ankie Broekers-Knol en Roel Kuiper. De Kroatische parlementsleden waren mevrouw Vesna Pusic (delegatieleider), Frano Matušic, Neven Mimica en Milorad Pupovac.

Het bezoek volgde op eerdere ontmoetingen met politieke vertegenwoordigers uit Kroatië. Afgelopen februari ontving Kamervoorzitter Van der Linden vicepremier Gordan Jandrokovic, tevens minister van Buitenlandse Zaken en Europese Integratie van Kroatië. Van 26 tot en met 29 april bracht Van der Linden een werkbezoek aan Kroatië.

Evenals bij voorgaande ontmoetingen was het toetredingsproces van Kroatië tot de Europese Unie bij dit bezoek hoofdonderwerp van gesprek. De Kroatische delegatie ging met name in op de voortgang van de hervormingen op het gebied van justitie en de grondrechten en op het terrein van mededinging. De Kroatische delegatie sprak de wens uit de toetredingsonderhandelingen nog in juni van dit jaar te kunnen afronden.

De Nederlandse gesprekspartners gaven blijk van een open oog voor de voortgang in de hervormingen in Kroatië, maar benadrukten dat Nederlandse regering en parlement, i.c. de Eerste Kamerleden, op basis van alle beschikbare informatie uiteindelijk elk een eigen afweging maken over de vraag of Kroatië gereed is voor toetreding tot de EU.

Senator Broekers-Knol informeerde in de gedachtewisseling met name naar de wettelijke waarborgen voor een onafhankelijk en transparant rechtssysteem en naar de voortgang in de strijd tegen corruptie. Eerste Kamerlid Kuiper vroeg de Kroatische parlementariërs nader uiteen te zetten hoe zij het effect zien van de toetredingsonderhandelingen en de eventuele toetreding van Kroatië tot de EU op de buurlanden. Ook vroeg hij aandacht voor de positie van minderheden in Kroatië, onder wie de Roma. Tevens wisselden senatoren of Kroatische parlementariërs van gedachten over het monitoren van de hervormingen.

Aan het slot van het gesprek sprak Kamervoorzitter René van der Linden de wens uit dat het bezoek van de parlementaire delegatie uit Kroatië ook in de toekomst zal bijdragen aan goede contacten met de Nederlandse senaat.