Kamervoorzitters ontvangen Voorzitter Kraft van de Duitse Bondsraad

Met dank overgenomen van Eerste Kamer, gepubliceerd op donderdag 16 juni 2011.

De Voorzitter van de Duitse Bondsraad, Hannelore Kraft, bracht donderdag 16 juni 2011 een bezoek aan het Binnenhof. Zij werd in het gebouw van de Eerste Kamer ontvangen door de Voorzitter René van der Linden van de Eerste Kamer en Voorzitter Gerdi Verbeet van de Tweede Kamer. De parlementsvoorzitters hadden een onderhoud over de betrekkingen tussen beide landen en de actuele ontwikkelingen in de Europese Unie.

Het is gebruikelijk dat de Voorzitter van de Bondsraad elk jaar een officieel bezoek brengt aan Nederland. Hannelore Kraft is sinds 1 november 2010 Voorzitter van de Bondsraad - de Duitse Senaat - en is tevens minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Later op de dag was Kraft op audiëntie bij Hare Majesteit de Koningin op Paleis Huis ten Bosch. Aansluitend voerde zij op het Catshuis een gesprek met minister-president Rutte.

Parlementaire invloed

Tijdens de ontmoeting met de Kamervoorzitters Van der Linden en Verbeet werd gesproken over de invloed van het parlement op het regeringsbeleid onder uiteenlopende coalities. Bondsraadvoorzitter Kraft gaf aan dat de regering in de Bondsrepubliek in één van de Duitse Kamers niet beschikt over een meerderheid, en informeerde naar de ervaring van het Nederlandse parlement in de relatie met een minderheidskabinet. Er werd een genuanceerd beeld geschetst, met als voornaamste conclusie dat debatten over het gewenste beleid meer in openheid worden gevoerd.

Volgens Hannelore Kraft wordt het debat in Duitsland over politieke kwesties beheerst door aandacht voor incidenten en affaires die de aandacht afleiden van wezenlijke ontwikkelingen op de langere termijn. Zij bestrijdt de algemene opvatting dat burgers niet geïnteresseerd zijn in politiek. Integendeel, zo stelde Kraft tijdens het onderhoud met haar collega-voorzitters, burgers zijn geïnteresseerd in politieke vraagstukken en willenmeer informatie dan alleen sound-bites. De betrokkenheid van de kiezers is niet alleen gediend met standpunten in talkshows, zo stelde Kraft.

EU als waarborg

De drie Voorzitters spraken eveneens over de politieke en economische ontwikkelingen in de Europese Unie. Met zorg werd vastgesteld dat de problemen met de Griekse overheidsfinanciën voeding geven aan scepsis bij het brede publiek over de samenwerking in Europa. Juist de gemeenschappelijke munt was en is één van de pijlers van het succes van de EU, benadrukte Eerste Kamervoorzitter René van der Linden. De drie parlementsvoorzitters deelden hun overtuiging dat de hechte samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie al vele decennia een waarborg is voor welvaart en vrede, en dat dit inzicht met meer overtuiging mag worden uitgedragen.

In het gesprek tussen de Voorzitter van de Bondsraad en haar collega's Verbeet en Van der Linden kwam ook aan de orde de nauwe handelsrelatie tussen Nederland en de deelstaten van de Bondsrepubliek Duitsland. In haar functie als minister-president van de deelstaat Noordrijn-Westfalen zet Kraft zich in voor goede bestuurlijke contacten met Nederland.