Grondwetsherziening over rol Antillen bij Eerste Kamerverkiezingen ingediend

donderdag 29 december 2011

DEN HAAG (PDC i) - Het kabinet heeft het voorstel ingediend om de Eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te kunnen laten meestemmen bij de Eerste Kamerverkiezingen. Dat is in 2010 al wel geregeld in de Kieswet, maar een grondwettelijke basis daarvoor ontbreekt nog. Daarnaast worden enkele kleine noodzakelijke aanpassingen voorgesteld.

Omdat de openbare lichamen (gemeenten) Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet provinciaal zijn ingedeeld, kunnen zij zonder Grondwetswijziging geen rol spelen bij de Senaatsverkiezingen. De Eilandsraden krijgen voor deze verkiezingen nu dezelfde status als Provinciale Staten, die indirect de Eerste Kamer kiezen.

Het betreft een voorstel in eerste lezing. Pas na aanneming hiervan, na nieuwe Tweede Kamerverkiezingen en na behandeling van de tweede lezing, kan de regeling effectief worden.

bron: kamerstuk 33.131