Zomerconferentie 2012: 'Beeld en Werkelijkheid'

Zomerconferentie 2013 'Weg met achterkamertjes? Alles openbaar?'

Het is een traditie aan het worden. Voor de derde keer op rij organiseert het Montesquieu Instituut aan de vooravond van het nieuwe politieke en parlementaire seizoen een zomerconferentie.

Het thema van de Zomerconferentie 2012 is 'De andere kloof, de kloof tussen beeld en werkelijkheid'. Hoe in politiek en bestuur om te gaan met de soms vervormde of zelfs karikaturale beelden van de werkelijkheid in Nederland en Europa?

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

De Andere Kloof - Beeld en Werkelijkheid

In de zomers van 2010 en 2011 daagde het Montesquieu Instituut verschillende maatschappelijke spelers uit om hun rol bij het ‘Bouwen aan Vertrouwen’ in de samenleving onder de loep te nemen. De grote belangstelling, nieuwe inzichten en verhitte discussies maakten duidelijk hoe actueel dit onderwerp is. Het Montesquieu Instituut wil daarom in 2012 het thema een vervolg geven door beeldvorming en werkelijkheid op de agenda te plaatsen.

Centraal staat de vraag naar de kloof tussen de 'Haagse' en 'Brusselse' werkelijkheid en de in ons land levende beelden over wat politiek en bestuur er van maken. Hoe ernstig is die kloof? Wat zijn de gevolgen? Welke rol speelt de media? Hoe kunnen politici en bestuurders er het beste mee om gaan? Hoe krijgen we een scherper en vooral ook reëler en betrouwbaarder beeld van de werkelijkheid? Hoe kunnen beslissingen worden 'verbeterd'? Wat kan betere bewerktuiging betekenen en hoe zou die bewerktuiging er dan uit moeten zien? Zou de wetenschap hier niet een actievere rol kunnen vervullen? Kunnen de social media ons hierbij helpen of helpen zij ons in dit opzicht juist van de wal in de sloot?

'We' worden steeds afhankelijker van de media. Hoe verder van ons af, hoe ingewikkelder, des te meer aangewezen op wat ons verteld wordt. In onze complexe samenleving, overstelpt met informatie uit allerlei hoeken en gaten, wordt het steeds moeilijker om de zaken ordentelijk op een rijtje te krijgen. Dat geldt ook voor de media. Ook voor hen wordt het steeds lastiger om een goed overzicht te houden en afgewogen in beeld te brengen. Wie zit in een complexe, onoverzichtelijke wereld als de onze te wachten op complexe verhalen? Wie wil niet 'gewoon' weten hoe het zit?

Zo werkt versimpeling vergroving en zelfs vertekening in de hand. Dat zet politiek en bestuur onder grote druk. Hoe kan het slagvaardig zijn zonder te kort door de bocht te reageren? Hoe kan het behoedzaam opereren zonder getroffen te worden door het verwijt zaken op hun beloop te laten? Hoe kan het ontkomen aan zwart-wit tegenstellingen? Hoe kan het beeld en werkelijkheid meer in evenwicht brengen? Hoe kan het land beter worden geregeerd? Hoe te bouwen aan vertrouwen?

Dat zijn vragen waarop het Montesquieu Instituut en zijn partners tijdens de Zomerconferentie van 2012 een antwoord willen zoeken.

2.

Programma

Datum & Tijd

Activiteit

Locatie

di 28 aug

16:30u

Opening Zomerconferentie 2012

Welkomstwoord door bestuursvoorzitter Ed d'Hondt i. Gevolgd door een lezing van Paul Schnabel i 'Alles liever dan Brussels lof en Haagse bluf'

Kloosterkerk

 

do 30 aug

14.45u

Euroscepsis? Welke Euroscepsis?

Symposium over de rol van Europa in de politiek.

Nutshuis

 

vrij 31 aug

15.30u

Nederland en Europa: van koploper naar dwarsligger?

Een debat onder leiding van Sjerp van der Vaart.

Huis van Europa

 

ma 3 sept

15.30

Voorlichting of Propaganda?

Discussie over beeldregie en beeldvorming door de rijksoverheid.

Academie voor Overheidscommunicatie

 

ma 3 sep 15:30u

Nederland, voorbij eurochagrijn en eurofilie

Een lezing over beeldvorming in de politiek door Ben Knapen i.

Raad van State (ovb)

 

di 4 sept

15:30u

Het imago van de bestuursrechter

Symposium over het vermeende imagoprobleem van de bestuursrechter.

Academie voor Wetgeving

 

di 4 sept

19.00u

Filmvertoning 'Alles van Waarde'

Gevolgd door een discussie onder leiding van Marcel ten Hooven.

Filmhuis Den Haag

 

woe 5 sept

17.00u

Spindoctors en Mannetjesmakers

Een debat over én met spindoctors onder leiding van Max van Weezel.

Nieuwspoort

 

do 6 sept

Lesje Politiek

Een besloten les voor VMBO'ers die politici aan de tand voelen over verkiezingsprogramma's en Europa.

Mariscollege Den Haag

 

do 6 sept

16.15u

De Nieuwsgierige Overheid

Een debat over overheidsinformatie, etniciteit en beeldvorming onder leiding van Sadik Harchaoui.

ProDemos

 

do 6 sept

18:30u

Are the Dutch losing their outward-looking reputation?

Een Engelstalig debat rondom de vraag in hoeverre de historische reputatie van Nederland als open en gastvrije samenleving onder druk is komen te staan.

Nutshuis

 

vr 7 sept

16:00u

Afsluiting Zomerconferentie 2012

Ter afsluiting maken de voorzitter van de Eerste Kamer Fred de Graaf i en de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer i een balans op.

Eerste Kamer

3.

Twitter

Volg de zomerconferentie op Twitter via #ZC2012.

4.

Contact

Vragen over de Montesquieu Zomerconferentie 2012?

Email:zomerconferentie@montesquieu-instituut.nl

Telefoon: 070-3630105