Knapen wil aandacht voor structurele hervormingen bij Europese groeiagenda

Met dank overgenomen van Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) i, gepubliceerd op donderdag 10 mei 2012.

We hebben belangrijke stappen kunnen zetten op het terrein van bijvoorbeeld begrotingsdiscipline.

Zoals Nederland daarbij steeds heeft benadrukt moet er ook aandacht zijn voor groei, via structurele hervormingen en van de interne markt omdat dat de motor is van groei in Europa. Dat zei staatssecretaris Ben Knapen i van Buitenlandse Zaken vandaag tijdens zijn ontmoeting met President Hoyer van de Europese Investeringsbank.

‘Schuld gefinancierde groei is geen verstandige weg. Naast bezuinigingen moet Europa burgers verder ook sociaaleconomisch perspectief bieden. Het is zaak te kijken welke investeringen echt groeibevorderend zijn en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn’, aldus staatssecretaris Knapen.

In de onderhandelingen over de EU meerjarenbegroting 2014-2020 pleit staatssecretaris Knapen voor meer investeringen in onderzoek en innovatie dan in de huidige periode het geval was. Ook moeten cohesiefondsen idealiter alleen worden ingezet in de armste regio’s van de armste EU-landen en is het belangrijk structuurfondsen in te zetten om de concurrentiepositie van deze EU landen te verbeteren.

Staatssecretaris Knapen ontvangt President Hoyer van de Europese Investeringsbank