Subsidies van het Europees Parlement voor projecten op televisie, radio, internet of evenementen

Met dank overgenomen van Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland (EPinNL) i, gepubliceerd op dinsdag 22 mei 2012, 18:00.

Het Europees Parlement i stelt subsidies beschikbaar aan pan-Europese, nationale, regionale en lokale organisaties die actief zijn op het gebied van televisie of radio omroep, internet activiteiten en de organisatie van evenementen.  Deze organisaties kunnen zich vóór 15 juni 2012 inschrijven bij het Europees Parlement, en vervolgens vóór 22 juni 2012 een concrete subsidieaanvraag indienen. Inschrijven ná 15 juni 2012 is ook mogelijk maar dan kan pas volgend jaar een concrete subsidieaanvraag worden ingediend.

Het Europees Parlement zal een algemene overeenkomst en vervolgens een specifiek contract aangaan met deze organisaties voor samenwerking door middel van cofinanciering van projecten gericht op het bewuster maken van het publiek van het Europees Parlement en het stimuleren van de interesse voor het Europese besluitvormingsproces.