Europese Commissie tevreden over Nederlands begrotingsprogramma

Met dank overgenomen van Ministerie van Financiën (Fin) i, gepubliceerd op woensdag 30 mei 2012.

De Europese Commissie heeft vandaag haar aanbevelingen over het Nederlandse begrotingsprogramma gepresenteerd. Zij geeft hier in aan dat Nederland met het recent gepresenteerde begrotingsakkoord voldoet aan de regels voor het terugdringen van het te hoge begrotingstekort (buitensporig tekort).

Er worden geen extra maatregelen gevraagd van Nederland, maar er kunnen ook geen maatregelen uit het programma gehaald worden. De aanbevelingen van de Europese Commissie zijn dan ook een ondersteuning van het begrotingsakkoord. Het is nu aan de Nederlandse regering en parlement om het akkoord daadwerkelijk uit te voeren. Met het begrotingsakkoord worden ook hervormingen opgestart op alle door de Commissie geïdentificeerde terreinen: woningmarkt, gezondheidszorg, arbeidsmarkt en pensioenen.

De Commissie heeft de uitwerking van het begrotingsakkoord nog niet kunnen beoordelen. Het kabinet heeft de Voorjaarsnota immers afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer verstuurd. Een verdere en meerjarige uitwerking komt bij de Miljoenennota in september. De Commissie geeft Nederland nog tot na de kabinetsformatie de tijd. Wel geeft de Commissie helder aan dat de plannen ook na de verkiezingen doorgang moeten vinden.

De aangekondigde maatregelen in het begrotingsakkoord zijn nodig voor gezonde overheidsfinanciën. Door nu orde op zaken te stellen, wordt de rekening niet doorgeschoven naar toekomstige generaties. Demissionair minister De Jager: “We nemen deze maatregelen niet voor Brussel, maar voor onszelf en het vertrouwen van de financiële markten in ons land.” Met de hervormingen legt Nederland een stevige basis voor het versterken van de economische groei. Het kabinet is tevreden dat de Europese Commissie - voor de landen die dit kunnen - vasthoudt aan de deadlines voor het corrigeren van het buitensporige tekort. Het op orde brengen van de overheidsfinanciën is een cruciaal onderdeel in de aanpak van de Europese schuldencrisis.