Raad van State negatief over verkleinen parlement

donderdag 12 juli 2012

DEN HAAG (PDC i) - De Raad van State vindt de argumenten van het Kabinet Rutte voor verkleining van de Eerste en Tweede Kamer niet overtuigend. Dat staat in een advies van het hoogste adviescollege van de regering, dat dateert van november 2011 maar nog niet officieel is gepubliceerd. De raad is zeer kritisch over het voornemen het aantal leden van zowel de Eerste als de Tweede Kamer met een derde deel in te krimpen, zo schrijft De Volkskrant vandaag.

Vrijdag 13 juli wordt het voorstel van het kabinet besproken in de ministerraad. In deze raad zouden de CDA-ministers tegen zijn, terwijl de VVD-ministers vóór zijn. Het negatieve advies van de Raad van State lijkt een extra argument om tegen te blijven.

De wens van het kabinet-Rutte het parlement te verkleinen, past in het streven van Rutte naar een kleinere overheid. Hier hoort ook een kleiner kabinet en een kleinere volksvertegenwoordiging bij. Dit staat ook in het VVD- verkiezingsprogramma dat vorige week werd gepubliceerd. Met de inkrimping van het aantal kabinetsleden is coalitiepartner CDA ook niet gelukkig, de partij vindt dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het landsbestuur.

Eind mei is over dit onderwerp een Kamerdebat gehouden waarin diverse kamerfracties aangaven de verkleining van de Kamers als controverieel te zien nu het kabinet demissionair is. Pas als het kabinet besluit het wetsvoorstel voor verkleining van het parlement ter behandeling aan de Tweede Kamer aan te bieden, wordt het advies van de Raad van State openbaar.

Bronnen: De Volkskrant, Raad van State