D66 komt met initiatiefwetsvoorstel over weigerambtenaren

dinsdag 7 augustus 2012

DEN HAAG (PDC i) - Van ambtenaren van de burgerlijke stand wordt voortaan vereist dat zij ook huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht sluiten. Een beroep op gewetensbezwaren daartegen is niet langer mogelijk. Dat is het doel van een initiatiefwetsvoorstel dat de D66-Tweede Kamerleden Pia Dijkstra i en Gerard Schouw i hebben ingediend.

Volgens de indieners wordt een fundamenteel burgerrecht geschonden als ambtenaren de mogelijkheid hebben om een bepaald huwelijk niet te sluiten. Gewetensbezwaren van ambtenaren wegen volgens hen echter minder zwaar dan het algemene discriminatieverbod.

In 48 van de 415 gemeenten werken momenteel in totaal 88 'weigerambtenaren'. De voorgestelde wetswijziging beoogt tevens dat er ook in die gemeenten voldoende mogelijkheden zijn voor het laten sluiten van een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht.

bron: kamerstuk 33.344