Joop van den Berg pleit bij afscheid voor een Pieter Pauluszaal in Tweede Kamer

vrijdag 28 september 2012

DEN HAAG (PDC i) - In zijn afscheidsrede als hoogleraar parlementair stelsel in Maastricht wees Joop van den Berg i op de belangrijke rol die staatslieden bij de vormgeving van ons constitutioneel bestel hebben gespeeld. Enkelen van hen zijn, zijns inziens ten onrechte, in de vergetelheid geraakt, zoals de Zeeuw Pieter Paulus i.

Pieter Paulus was al tijdens de laatste jaren van het Stadhouderlijk Bewind pleitbezorger van een nieuw staatsbestel en leek na 1795 een grote rol te gaan spelen bij het ontwerpen van de eerste Staatsregeling. Hij werd in maart 1796 voorzitter van de (Eerste) Nationale Vergadering i, maar overleed kort na zijn benoeming. Toch kan Paulus in sommige opzichten als 'founding father' van onze (parlementaire) democratie worden gezien.

Van den Berg pleitte ervoor de Oude Balzaal, waar in 1796 de Nationale Vergadering ging vergaderen, te noemen naar Pieter Paulus. Daarmee wordt ook recht gedaan aan initiatieven die al tijdens de Bataafse Tijd i werden genomen om te komen tot een democratische staatsinrichting. Ten onrechte is lang gesuggereerd dat ons staatkundige bestel pas in 1814 is ontstaan.