Joop van den Berg spreekt over de kabinetsformatie

vrijdag 5 oktober 2012

DEN HAAG (PDC i) - In zijn lezing voor de Haagse alumnikring van de Universiteit van Maastricht sprak Joop van den Berg i over de kabinetsformatie. Formeren zonder koningin verloopt vooralsnog voorspoedig. Critici die dachten dat het per definitie niets zou worden, hebben het tot nu toe mis gehad.

Het tempo van de formatie ligt hoog en de koningin wordt als deel van de regering alsnog op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Alleen de vicepresident van de Raad van State is niet geraadpleegd. Van den Berg merkte ook op dat er nu voor het eerst geformeerd wordt vanuit de vleugels van de politiek, en niet vanuit het midden.

Van den Berg sprak verder over de betekenis van het herfstakkoord en over de rol en positie van de Eerste Kamer. Hij adviseert de Tweede Kamer om brede steun buiten de coalitie te zoeken. Een meerderheid in de Tweede Kamer betekent bijna altijd een meerderheid in de Eerste Kamer. Een extra coalitiepartner is dan niet nodig. De kunst om te regeren is, zo stelde Van den Berg, om Nederland uit de crisis te trekken, maar ook om beide Kamers in staat te blijven stellen om politieke debatten met elkaar te houden.

1.

Foto-impressie