Deel Tweede Kamer vindt Ombudsman te politiek opereren

woensdag 10 oktober 2012

DEN HAAG (PDC i) - De Nationale ombudsman i Alex Brenninkmeijer i doet volgens VVD en PVV te politiek getinte uitspraken over beleid en politiek. Dat zint beide partijen niet. Andere partijen en minister Spies i (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) pareerden de kritiek.

VVD-kamerlid Litjens i vindt dat de Ombudsman buiten zijn mandaat gaat. Dat is onverantwoord. PVV-kamerlid Bosma i noemde Brenninkmeijer het 151ste Kamerld. Schouw i (D66) en Van Raak i (SP) benadrukten dat kritiek van de Ombudsman op beleid en op de politiek ter harte genomen moet worden. Kritiek is niet fijn, maar wel nuttig. De Ombudsman bekleedt juist een positie die problemen in de relatie tussen de burger en de overheid blootlegt. In dat kader mag de Ombudsman zich de geuitte kritiek veroorloven.

Bron: ANP 10 oktober, persbericht Tweede Kamer 10 oktober