Een bom onder de sociale woningbouw

Met dank overgenomen van E.G.M. (Emile) Roemer i, gepubliceerd op dinsdag 27 november 2012, 10:38, column.

De kans dat jij - als lezer van deze column - in een sociale huurwoning woont, is ongeveer 33%. Eén op de drie huizen in Nederland is een sociale huurwoning. Dat zijn miljoenen huizen voor miljoenen Nederlanders. Mensen die rekenen op een betaalbare huurwoning, die goed onderhouden wordt.

Sinds de liberalisering van de woningmarkt in de jaren tachtig en negentig wordt de sociale huisvesting in Nederland stukje bij beetje afgebroken. Corporaties moesten ‘marktpartijen’ worden. De zeggenschap van huurders en gemeenten werd beperkt en het bestuur werd overgelaten aan managers waarvan velen vooral veel geld wilden verdienen. In plaats van goede huizen bouwen, vergrepen sommige corporaties zich aan dure prestigeprojecten. Ondertussen werden grote aantallen huurwoningen verkocht en zijn de huren fors gestegen.

Onder Paars is in de jaren negentig de afbraak van de sociale woningbouw begonnen. En nu doen PvdA en VVD het wéér: door de heffing die corporaties aan de overheid gaan betalen, wordt de afbraak in de volgende versnelling gezet. De verhuurderheffing - die het kabinet wil invoeren - moet tot twee miljard euro per jaar gaan opleveren. Investeringen in nieuwe en bestaande woningen zullen worden geschrapt. Dat gebeurt nu al: in Schiedam, Rijssen, Groningen, Delft en nog heel veel andere plaatsen worden bouwprojecten geschrapt.

Behalve woningzoekenden zijn vooral ook de huurders de klos. Corporaties zullen de kosten van de heffing neerleggen bij de huurders. Huurders die - met name in de steden - sowieso al te maken krijgen met een huurexplosie omdat het kabinet de maximale huur wil koppelen aan de WOZ-waarde van de woning.

De bouwsector gaat last krijgen van dit voorstel. Door de heffing zal er minder gebouwd worden. De verwachting is dat in 2017 bijna 90% van de woningcorporaties zo verzwakt is dat ze geen geld meer kunnen lenen voor nieuwbouw, renovatie en isolatie van hun huurwoningen. Dat is een harde klap in het gezicht van al die bouwvakkers en vaklui die nu al zwaar in de problemen zitten.

Draag jij de sociale woningbouw een warm hart toe en wil je samen met mij opkomen voor goede huisvesting en voor voldoende investeringen in de bouw? Mail me dan vandaag nog, dan kijken we samen wat we kunnen doen!

Emile Roemer