Afbraakakkoord

Met dank overgenomen van E.G.M. (Emile) Roemer i, gepubliceerd op woensdag 24 april 2013, 0:48, column.

Ik heb het in mijn eigen omgeving meegemaakt, net als vele anderen. Dankzij de thuiszorg kon een beginnend dementerende vrouw langer in haar eigen, vertrouwde omgeving blijven wonen. Die overstap naar een verpleeghuis wil je terecht zo lang mogelijk uitstellen. “Oude bomen moet je niet verplaatsen,” zei ze altijd. Die paar uur per week waarin iemand van de thuiszorg hielp bij het aankleden, bij het wassen en bij het huishouden, waren daarvoor wel cruciaal. Want het was meer dan dat. Het was ook een oogje in het zeil houden, het voorkwam vereenzaming en het was een belangrijk moment voor haar op de dag. De thuiszorg houdt mensen in hun waarde, laat ze niet aan hun lot over maar ondersteunt mensen én hun gezin daar waar het nodig is. Goede thuiszorg is bovendien een verstandige manier om veel hogere kosten in ziekenhuizen en verpleeghuizen te vermijden.

Het zorgakkoord dat vandaag gesloten is zet een dikke streep door een groot deel van het belangrijke werk dat de thuiszorg doet. De gemeenten krijgen in 2015 persoonlijke verzorging, dagbesteding en begeleiding als taak, met een korting van een kwart van het geld. De kaalslag wordt slechts een jaartje uitgesteld. Moet ik daar blij mee zijn?

Moet ik blij zijn dat het uitstel betaald wordt door een algehele korting op de verpleeghuizen en door te korten op mensen met een persoonsgebonden budget? Nee, uitgestelde afbraak is nog steeds afbraak, zeker als je in de tussentijd de rekening legt bij andere kwetsbare mensen in de zorg. En moet ik blij zijn dat niet 100.000 mensen hun werk kwijt raken, maar 50.000? En dat de beloofde extra handen aan het bed in verpleeghuizen er toch niet komen? Nee, dit is niet te verkopen.

Ik vind het moedig van Abvakabo FNV, maar ook zéér terecht, dat ze niet hun handtekening onder dit akkoord hebben gezet. Blijkbaar mocht er niet gesproken worden over het aanpakken van de megawinst van 1,4 miljard euro die zorgverzekeraars vorig jaar maakten. Er mocht ook niet gesproken worden over het aanpakken van de marktwerking in de zorg, de commercie en het productiedraaien waardoor jaarlijks twee miljard euro over de balk gaat. Of over de verspilling, de bureaucratie en de topsalarissen van bestuurders. Ik wil maar zeggen, er zijn mogelijkheden te over om onze zorg goedkoper te maken. Maar bezuinig niet op mensen, niet op de kwaliteit van zorg voor onze ouderen en gehandicapten.

Is het niet veelzeggend is dat minister Schippers vanmiddag uitsprak dat haar ‘hervormingen’ in de zorg gewoon doorgaan? De VVD is tevreden, de thuiszorg wordt gesloopt. En de PvdA is akkoord, en voert dit beleid gewoon uit. Dit zorgakkoord is een afbraakakkoord, waar we ons fel tegen zullen verzetten.

Heb je hart voor de zorg, en weet jij ook dat het anders kan én moet? Help me dan mee. Sluit je aan, laat van je horen en voorkom - met mij - dat de thuiszorg, de verpleegzorg, de dagbesteding en vele banen afgebroken worden.

Emile Roemer