Historische archieven (HAEU)

De Dienst Historische Archieven beheert de historische archieven van de Europese Commissie en stelt deze ter beschikking voor gebruik. De archieven zijn te raadplegen in een centraal gelegen leeszaal in de buurt van de belangrijkste EU-kantoren in Brussel. De archieven zijn te vinden op drie plekken, twee in Brussel en een in Luxemburg.

De missie van de Dienst Historische Archieven is tweeledig:

 • Het bijstaan van de diensten van de Commissie bij het beheer van hun archieven
 • Het waarborgen van de publieke toegang tot de archieven die ouder zijn dan 30 jaar

De Dienst Historische Archieven voert haar werkzaamheden uit voor diverse gebruikers, waaronder: het personeel van de Commissie en andere EU-instellingen, nationale overheidsdiensten, universiteiten, journalisten en advocaten.

Interne taken

 • het beheren van de overdracht van de archieven van de diensten van de Commissie
 • zorg dragen voor de juiste opslag en verwerking van deze archieven
 • het personeel van de Commissie assisteren bij het verkrijgen van informatie uit die archieven

Archiefverwerking

 • selecteren welke bestanden historische, juridische of administratieve waarde hebben en permanent opgeslagen moeten worden
 • het verwijderen van archieven die geen waarde meer hebben
 • het beschrijven van geselecteerde archieven om gebruikers te helpen bij onderzoek
 • zorgen voor het bewaren van de archieven en het produceren van microfiches om raadpleging te vergemakkelijken
 • het declassificeren van documenten voor ontsluiting
 • het overbrengen van originele bestanden naar het Europees Universitair Instituut in Florence voor de lange termijn opslag.

Diensten voor het publiek

 • het beschikbaar maken van documenten die ouder zijn dan 30 jaar in een openbare leeszaal
 • het produceren van zoekfuncties om gebruikers te helpen