Achtergrond: geestverwante fractie tegen 'eigen' initiatiefwetsvoorstel

dinsdag 9 juli 2013

DEN HAAG (PDC) - Het initiatiefwetsvoorstel-Heijnen over vermindering van het maximumaantal raadsleden en wethouders is door de Eerste Kamer verworpen. Alleen VVD en 50PLUS stemden voor. Opmerkelijk genoeg stemde dus ook de fractie van zijn eigen PvdA tegen. Dat komt niet zo vaak voor, maar er zijn daarvan wel eerdere voorbeelden.

In 1986 sneuvelde een initiatiefvoorstel van de leden Stoffelen (PvdA) en Van der Burg (CDA) over het parlementair minderheidsrecht voor een parlementaire enquête. De Senaatsfractie van het CDA zorgde er in 1986 voor dat dit voorstel werd verworpen. In 2005 stemde alleen D66 in de Eerste Kamer vóór een initiatiefvoorstel van de VVD'er Luchtenveld over echtscheiding zonder tussenkomst van de rechter.

Het bekendste voorbeeld van een voorstel waarbij partijgenoten voor verwerping  van een 'eigen' initiatiefvoorstel zorgden, was in 1976. Toen stemden acht van de twaalf VVD-Eerste Kamerleden tegen het initiatiefvoorstel van VVD en PvdA over abortus. De stemverhouding was daardoor 34 tegen 41. Met steun van alle VVD'ers was dat 38 tegen 37 geweest.