Prof. mr. drs. J.J.J. (Joost) Sillen

foto Prof. mr. drs. J.J.J. (Joost) Sillen
bron: Joost Sillen

Joost Sillen is lid van het bestuur van het Montesquieu Instituut. Hij is hoogleraar staatsrecht bij de capaciteitsgroep publiekrecht van Maastricht University, een van de partners van het Montesquieu Instituut.

In zijn onderzoek richt Sillen zich op het geldende staatsrecht en op zijn grondslagen, steeds in verbinding met actuele ontwikkelingen. Hij kiest daarbij vaak een rechtsvergelijkend en politiek-historisch perspectief. Bijzondere aandacht gaat uit naar het thema ‘de weerbare rechtsstaat’.

in de periode 2014:

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornaam (roepnaam)

(Joost)

2.

Hoofdfuncties/beroepen

  • universitair docent, Radboud Universiteit Nijmegen, van mei 2010 tot juli 2011
  • universitair hoofddocent, Radboud Universiteit Nijmegen, vanaf augustus 2011

3.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
  • vaste annotator Jurisprudentie Bestuursrecht
  • lid ondernemingsraad Radboud Universiteit Nijmegen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Ontving in 2009 de Universitaire Onderwijsprijs voor jonge docenten van de Radboud Universiteit.
  • Sillen figureerde prominent in diverse (wetenschappelijke) gremia rondom een stuk over de rol van het Eerste Kamer, geschreven naar aanleiding van de positie van het kabinet Rutte-II. Sillen verdedigt de rechtposivitische lijn binnen het politieke staatsrecht (alleen de tekst telt), wat hem op kritiek kwam te staan van aanhangers van een meer intepretatieve stroming (waar gewoonterecht meer ruimte krijgt).
 

6.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 30 augustus 2022.