Raad van State negatief over initiatiefvoorstel-Taverne

vrijdag 29 november 2013

DEN HAAG (PDC) - De Raad van State ziet geen reden om de rechter de formele bevoegdheid te ontnemen om Nederlandse wetten buiten toepassing te verklaren als die tegen internationaal recht ingaan. Dat schrijft hij in zijn advies over het door Joost Taverne (VVD) ingediende initiatiefvoorstel om de Grondwet op dit punt te wijzigen. Taverne wil artikel 93 zo aanpassen dat de specifieke bepalingen van internationaal recht niet meer bindend zijn.

De Raad van State deelt weliswaar de mening van Taverne dat het parlement zelf de relatie tussen nationale wetgeving en internationaal recht beter in de gaten moet houden, maar betwijfelt of een grondwetswijziging hiertoe zou bijdragen. Ook mist de Raad van State een toelichting waarom de bestaande toetsing van de rechter niet zou voldoen. Pas als dit duidelijk wordt zou de noodzaak van een wijziging kunnen worden onderzocht.

PvdA-kamerlid Manon Fokke is blij met het advies van de Raad van State. Om de onafhankelijke toets van de rechter uit het voorstel te halen is slecht voor de trias politica. ‘We moeten dat zeker niet willen in een democatisch bestel’. Het wetsvoorstel kan niet op genoeg steun in de Kamer rekenen.

Bron: website Raad van State