Als crimineel in de bijstand

Met dank overgenomen van E.G.M. (Emile) Roemer i, gepubliceerd op dinsdag 24 december 2013, 0:52, column.

‘Het onderscheid tussen criminelen met een taakstraf en bijstandsgerechtigden dreigt te vervagen. Er klinken duistere ondertonen door in het beleid, alsof we mensen in de bijstand willen laten paraderen als de zondebokken van een verzorgingsstaat in crisis.’

Eén dag voor kerstmis is dit hoe de Groningse hoogleraar Gijsbert Vonk in de Volkskrant de omgang met bijstandsgerechtigden in Amsterdam omschrijft.

Mensen moeten verplicht schoenen poetsen, afwassen, nietjes uit paperassen halen en takken rapen in het bos. Niet voor een normaal loon, maar als zogenaamde ‘tegenprestatie’ voor een uitkering waar ze gewoon recht op hebben.

PvdA en VVD creëren een onderklasse van tweederangs burgers. Is dit waar we met Nederland naar toe willen? Ik niet.

De SP staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dat zijn onze waarden, onze thermometer om te meten of onze samenleving socialer of juist asocialer wordt. In de zorg, op het werk en in de buurt.

De komende maanden kunnen we samen duidelijk maken dat een sociale gemeente overduidelijk niet haalbaar is zónder de SP. Binnenkort beslist namelijk de gemeente ook over zorg, bijstand, werk en de sociale werkplaatsen. Meer dan ooit gaan deze verkiezingen over de vraag: hoe maken we uw gemeente 100% sociaal?

Ik wens u - en de mensen die u dierbaar zijn - een goed, strijdbaar en gezond 2014 toe.

Emile Roemer