Aannemer Jetta gaat wat pleisters plakken

Met dank overgenomen van S. (Sadet) Karabulut, gepubliceerd op zaterdag 25 januari 2014, 1:23, column.

Met warme gevoelens denk ik terug aan de tijd dat Jetta en ik samen op de barricade stonden. Op het Malieveld, samen met duizenden jonggehandicapten, bijstandsgerechtigden en SW’ers streden wij tegen de sloopplannen van het meest rechtse kabinet uit de Nederlandse geschiedenis. Weg met de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen, jonggehandicapten en bijstand was ons gemeenschappelijk doel. Samen met vakbonden, belangenorganisaties en linkse partijen hebben wij toen het platform Armoede Werk Niet opgericht. Het doet mij pijn om diezelfde Jetta nu te zien als enthousiaste uitvoerder van diezelfde rechtse sloopplannen. Als een ingehuurde aannemer bagatelliseert zij haar vroegere principes en breekt ze deze broodnodige sociale voorzieningen in rap tempo af.

Wie het nieuws de afgelopen tijd volgt kan het weten: ‘Participatiewet loost wajongers in de bijstand’, ‘Nog weinig beloofde banen wajongeren’ en ‘Gehandicapten in problemen door nieuwe bijstandsregels’. De Particiapatie- en bijstandswet zijn strafwetten. Met ruim twee miljard bezuinigingen op werk, inkomen en begeleiding van arbeidsgehandicapten, wajongers en bijstandsgerechtigden bevorder je de sociale inclusie niet. Met een sterfhuis voor de sociale werkplaatsen en een fikse korting op de begeleiding, krijg je geen extra banen maar vernietig je die. Door vernedering, met strafkortingen en werken zonder loon voor werklozen die niets anders willen dan een echte eerlijke baan, bied je geen kansen. Door gemeenten op te zadelen met tekorten, onmenselijke regels en symboolpolitiek dwing je ambtenaren hartvochtige regels toe te passen. Al deze maatregelen maken ons land weer iets minder beschaafd.

Dit eerlijke verhaal verkoopt natuurlijk niet zo lekker. Zeker niet met de gemeenteraadsverkiezingen op komst. De PvdA praat 100% sociaal maar voert 100% neo-liberale politiek uit. Om dit te verhullen zal dit kabinet en met name deze staatssecretaris de komende tijd wat sierpleisters gaan plakken. De komende weken zullen de kranten weer vol staan met verzachtingen van het beleid. Groots aangekondigd en schitterend van de barmhartigheid. Zo zal de jonggehandicapten worden beloofd dat zij zacht worden behandeld in de bijstand. Om te verdoezelen dat door 1,1 miljard bezuinigingen tienduizenden worden gedumpt in de bijstand. Klijnsma zal hen een zachte behandeling beloven met een pleister van 100 miljoen. Ook zullen een paar scherpe kantjes van de bijstandswet worden gehaald om gemeenten zoet te houden. Maar laat je niet in slaap sussen met mooie woorden en sta op. Want 95% van een hardvochtig plan is nog steeds een hardvochtig plan. Verzet tegen dit soort plannen is altijd nodig maar de komende maanden ook nog eens dubbel effectief. Onder druk van de gemeenteraadsverkiezingen wordt alles vloeibaar. De Groningers hebben het afgelopen weken laten zien. Actie loont. Doe dus mee aan de strijd voor eerlijk werk en een eerlijk inkomen voor allen!

Kijk ook op www.armoedewerktniet.nl