Ben Knapen: crisis openbaart onderlinge afhankelijkheid EU-landen

woensdag 14 mei 2014

DEN HAAG (PDC i) - 'Nu de economie aantrekt is het zaak enkele jaren van meewind te benutten om vet op de botten te krijgen. Europa moet zijn positie versterken ten opzichte van de globalisering'. In een interview met het Financieele Dagblad deelt oud-staatssecretaris voor Europese Zaken Ben Knapen i (CDA), thans directeur-generaal bij de Europese Investeringsbank i, zijn visie over de eurocrisis, euroscepsis en toekomst van Europa i.

'De crisis heeft geopenbaard hoe afhankelijk we van elkaar zijn'

Volgens Knapen laat de crisis zien dat wanbeleid in één Europese hoofdstad grote consequenties heeft voor andere landen. Het betekent dat we daar meer rekening mee moeten houden dan we realiseren. Onderlinge verwevenheid vraagt tevens om meer controle en strengere handhaving.

'Europa waar het moet, Nederland waar het kan'

Op de vraag in hoeverre de burger rekening wenst te houden met andere EU-landen i betoogt Knapen dat financieel-economische stabiliteit niet op nationaal niveau is te regelen, maar dat er een aantal dingen zijn die niet Europees hoeven. In Nederland doen we dat ook: in Den Haag wat moet, en regionaal en lokaal waar het kan. Zo sta je zo dicht mogelijk bij de burger.

'De toekomst van de EU: verdedigen van EU-waarden en belangen' 

Het naoorlogse Europa is zo opgebouwd dat de onderlinge verwevenheid zo groot zou worden dat geen oorlogen meer gevoerd worden. Voor de toekomst is het nodig dat Europa, waar zeven procent van de wereldbevolking woont, zijn waarden en belangen in een sterk opkomende buitenwereld kan verdedigen. De drijfveer moet meer daar komen te liggen, in plaats van te streven naar onderlinge verwevenheid omwille van de verwevenheid.

Bron: Het Financieele Dagblad