Wetsvoorstel 'Huis voor klokkenluiders' wellicht strijdig met Grondwet

woensdag 21 mei 2014

DEN HAAG (PDC i) - Tijdens het debat in de Eerste Kamer over het initiatiefwetsvoorstel 'Huis voor de klokkenluiders' kwam naar voren dat dit mogelijk in strijd is met de Grondwet. Dat was reden voor de verdedigers van het voorstel - de Tweede Kamerleden Van Raak i (SP), Fokke i (PvdA), Schouw i (D66), Voortman i (GroenLinks), Segers i (ChristenUnie), Ouwehand i (PvdD) en Klein i (50PLUS) - het wetsvoorstel aan te houden.

Het wetsvoorstel wil een 'Huis voor de klokkenluiders' inrichten en onderbrengen bij de Nationale Ombudsman i. Het Huis zou dienen als meldpunt voor misstanden binnen organisaties in de publieke en private sector en die vervolgens gaan onderzoeken. Ook zou het Huis de 'melders' adviseren en begeleiden.

Het onderbrengen van het Huis van Klokkenluiders bij de Nationale Ombudsman zou strijdig zijn met de Grondwet. Artikel 78a van de Grondwet, dat de instelling van de Nationale Ombudsman regelt, geeft de Nationale Ombudsman alleen maar bevoegdheid in de publieke sector, niet in de private sector. Ook hadden Eerste Kamerleden bedenkingen bij het samenbrengen van een onderzoek- en een adviesfunctie in één orgaan.

De initiatiefnemers gaan nu onderzoeken in hoeverre aan de bezwaren van de Eerste Kamer tegemoet kan worden gekomen. Zo zou een Huis voor de klokkenleiders niet bij de Nationale Ombudsman kunnen worden ondergebracht maar worden ingericht als een bijzonder zelfstandig bestuursorgaan.

Bron: www.eerstekamer.nl