Gemeenschappelijke afwikkelingsraad (GAR)

Dit agentschap i (in het Engels de Single Resolution Board, SRB) is belast met de uitvoering van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme binnen de Europese bankenunie i. Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme moet ervoor zorgen dat een bank efficiënt kan worden gesteund en geherstructureerd en/of ontmanteld wanneer zij in ernstige moeilijkheden komt te verkeren, waarbij de kosten voor de belastingbetaler en de reële economie tot een minimum beperkt blijven.

De Gemeenschappelijke afwikkelingsraad neemt besluiten over de afwikkeling en ziet toe op de uitvoering daarvan door de nationale afwikkelingsautoriteiten.

De Europese afwikkelingsraad kwam voor het eerst in actie in juni 2017. De raad was van mening dat de noodlijdende Spaanse bank Banco Popular waarschijnlijk zou omvallen en besloot samen met de Spaanse bankenwaakhond FROB dat een overname noodzakelijk was. Rivaal Banco Santander kon vervolgens de Banco Popular opkopen voor het symbolische bedrag van €1.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Brussel

Locatie (land)

België

Grondslag

Mededeling (2013)520

Oprichting

1 januari 2015

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleidsveld

Beleid economie en geld

2.

Werkzaamheden

De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad ondersteunt de EU met:

  • Regels en procedures voor de afwikkeling van banken en financiële instellingen harmoniseren;
  • Geloofwaardige en realistische financieringsregelingen invoeren voor failliete banken;
  • Belemmeringen voor de afwikkeling van banken in Europa uit de weg ruimen om het financieel stelsel veiliger te maken;
  • Werken in het belang van belastingbetalers, banken en spaarders;
  • Werken aan de financiële en economische stabiliteit van de hele EU.

3.

Organisatie

Het agentschap heeft een bestuur dat bestaat uit een zestal benoemde personen én vertegenwoordigers van nationale afwikkelingsautoriteiten. De Europese Centrale Bank en de Europese Commissie hebben ieder een waarnemer in het bestuur.

4.

Meer informatie