Parlement kiest Jean-Claude Juncker als Commissievoorzitter

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 15 juli 2014, 14:23.

Het Europees Parlement heeft op 15 juli Jean-Claude Juncker met 422 stemmen vóór gekozen als voorzitter van de nieuwe Europese Commissie. Juncker had 376 stemmen nodig om verkozen te worden. De Luxemburger en zijn Commissie zullen per 1 november 2014 beginnen aan hun vijfjarige termijn.

Voor het eerst in de geschiedenis van de EU kiest het Parlement daadwerkelijk de Commissievoorzitter, in plaats van deze slechts goed te keuren. De verkiezing door het EP gebeurde op basis van een voorstel van de Europese Raad, zoals afgesproken in het Verdrag van Lissabon (december 2009).

422 leden stemden voor, 250 tegen en 47 onthielden zich. In totaal stemden 729 leden, maar tien stemmen waren ongeldig.

Kandidaat van Europese burgers en regeringen

De oud-premier van Luxemburg en voormalig Eurogroep-voorzitter werd voor de Europese verkiezingen door de EVP voorgedragen als kandidaat voor het Commissievoorzitterschap. Nadat de EVP wederom als grootste fractie uit de verkiezingen kwam, nomineerde de Europese Raad Juncker officieel voor de functie op 27 juni. 26 staatshoofden en regeringsleiders stemden vóór en twee tegen.

Volgende stappen

De gekozen voorzitter van de Commissie zal nu officiële brieven sturen naar de leiders van de lidstaten. Hierin worden zij uitgenodigd kandidaat-leden van de Commissie aan te dragen.

Procedure:Verkiezing Commissievoorzitter

REF. : 20140714IPR52341