Verzilveren en doorpakken

Met dank overgenomen van E.G.M. (Emile) Roemer i, gepubliceerd op woensdag 16 juli 2014, column.

We kunnen stellen dat de eerste helft van dit jaar voor de SP erg succesvol is verlopen. Bij de gemeenteraadsverkie­zingen haalden we twee keer zoveel zetels. En die winst is verzilverd. We leveren nu in drie keer zoveel gemeenten wethouders. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement zorgden we voor een nieuwe doorbraak. Voor het eerst in onze geschie­denis werden we de grootste partij op links. Dat is een resultaat om trots op te zijn en een extra aanmoediging om juist nu door te pakken en onze partij verder te verbreden.

Lokaal kunnen wij nu laten zien dat de SP het verschil maakt, al zal dat niet al­tijd makkelijk zijn. Onze wethouders krij­gen te maken met harde kabinetsbezuini­gingen op de zorg en sociale zekerheid. We zullen onze versterkte positie goed moeten benutten om die bezuinigingen sociaal op te vangen én tegelijk het verzet tegen dit kabinetsbeleid op te voeren.

Een volgende kans om ons geluid verder te versterken dient zich bovendien alweer aan. Natuurlijk in die gemeenten waar we in november meedoen aan de herin­delingsverkiezingen, maar we zetten na de zomer ook de campagne voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten (maart 2015) in de steigers. Deze verkiezingen worden belangrijker dan ooit. Houdt de gedoogconstructie stand in de Eerste Kamer of sturen we het kabinet naar huis?

Ik wens u een fijne zomer. En rust goed uit want we gaan na de zomer volop door met Nederland te laten zien dat de verandering die we nodig hebben, uiteinde­lijk alleen van de SP zal komen.

Deze column verscheen eerder in de Tribune van juli / augustus 2014