Ministerie van Arbeid

Dit ministerie van Arbeid bestond tussen 1918 en 1923. Het werd ingesteld door het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I. Het had de zorg voor sociale zekerheid, arbeidswetgeving, volksgezondheid en volkshuisvesting. Per 1 januari 1923 werd het ministerie verenigd met Handel en Nijverheid, waardoor het geheel sociaaleconomische beleid (m.u.v. Landbouw) onder dit departement viel.

In 1933 werd het nieuwe ministerie van Sociale Zaken ingesteld.

 

Meer over