Ministerie van Maatschappelijk Werk

Dit ministerie werd in 1952 ingesteld bij de formatie van het derde kabinet-Drees i. Het kreeg de zorg voor de Armenwet, maatschappelijke dienstverlening (gezinszorg, internaten, opbouwwerk, woonwagenbewoners, zorg voor onmaatschappelijken) en de opvang van Molukkers en repatrianten uit Indonesië. Het ministerie werd ook verantwoordelijk voor de Algemene Bijstandswet, die in 1963 tot stand kwam.

De taken vielen daarvoor grotendeels onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 1965 werd het ministerie uitgebouwd tot ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk i.

 

Meer over